Удружење грађана

Мавродин (Mavrodin)

Црква Преображења

Цркву је 1856. године подигао кнез Милош Обреновић. Касније је преправљанa али је и данас у добром стању и налази се у саставу Румунске православне цркве.

Mavrodin