Удружење грађана

Српско културно наслеђе и савремено стваралаштво Срба у региону и дијаспори

 

Пројекат има за циљ да идентификује, стручно обради и презентује домаћој и светској јавности културно наслеђе и савремено стваралаштво Срба у региону и дијаспори.

Културно благо је за сваку земљу систематизовано према категоријама:

– Непокретно културно наслеђе српског порекла – сакрално и профано;

– Покретна културна добра српског порекла у епархијама СПЦ, у удружењима Срба, као и у културним, научним и уметничким институцијама држава у којима се налази српско наслеђе;

– Архивска грађа (стари и ретки рукописи и црквене књиге, архивска документа и остали штампани записи о знаменитим личностима наше дијаспоре);

– Фототечки и видео материјал који се односи на Србе у региону и дијаспори;

– Савремено стваралаштво Срба у региону и дијаспори.

Мапа културног блага