Удружење грађана

О „Србији кроз векове“

Удружење грађана „Србија кроз векове“ (СКВ) основанo је 25. марта 2008. године као нестраначко, невладино и непрофитно удружење грађана чији су циљеви научно истраживање и стручна едукација у области друштвених и хуманистичких наука, културе и уметности, као и рад с омладином и студентима и унапређење и заштита пословних, професионалних и струковних интереса (члан 1 Статута Удружења СКВ).

У периоду од свог оснивања до данас СКВ је реализовала следеће пројекте. У сарадњи са Министарством за дијаспору Републике Србије: „Летња школа историје „Србија кроз векове“ за децу из дијаспоре и ваљевске гимназије, Ваљево, 2008. године, као и пројекат „У потрази за расутим српским етнографским благом“ 2009. године, чији је циљ био да открије, документује и прикаже јавности српски етнографски материјал који се налази у музејима ван Србије. У сарадњи са Министарством за културу Републике Србије започета је 2008. године реализација пројекта „Програмске основе и план тематских садржаја за оn-line приручник о националној баштини – Културне, историјске и природне вредности Србије кроз векове“ у оквиру кога су до сада реализоване две пилот-радионице с намером да се тестира осетљивост и заинтересованост циљних група (ученика и наставника) на одређене теме, садржаје и приступе. Jануара 2014. године, потписан је са Канцеларијом за дијаспору Републике Србије уговор о раду на пројекту „Српско културно наслеђе и савремено стваралаштво Срба у региону и дијаспори (МАЂАРСКА И РУМУНИЈА).

Удружење СКВ чине еминентни стручњаци, научници и универзитетски професори (др Љубинка Трговчевић историчар, др Петар Поповић археолог, др Мирјана Стевановић археолог, др Драгана Гњатовић економиста, Весна Бижић – Омчикус етнолог, Јован Поповић драматург и мр Мирјана Милошевић комуниколог. Председник Удружења је др Олга Манојловић Пинтар историчар (Институт за новију историју Србије), подпредседник Тијана Чолак-Антић Поповић етнолог (Етнографски музеј у Београду), а руководилац програма др Весна Алексић историчар (Институт економских наука, Београд).