Удружење грађана

Липова (Lipova)

Црква Благовести

Око ванредно обликоване барокне грађевине налазе се гробови са надгробним споменицима на српском језику. Живопис из 1730. године рад је зографске дружине Недељка Поповића. У цркви је насликан грб липовског епископа Саве Првог Бранковића прадеде грофа Ђорђа Бранковића из 1600. године и портрет митрополита Вићентија Јовановића Видака из 1730. године. Црква данас припада Румунској православној цркви и у добром је стању.

Biserica_Ortodoxa_Lipova

BunaVestireLipova_ikonostas