Удружење грађана

Херешти (Herăşti)

Резиденција Милоша Обреновића

Дворац из 17. века у потпуности саграђен од камена, купио је а затим и обновио Милош Обреновић непосредно пре и током своје абдикације од 1836. до 1840. године. Он је у другој половини 19. века продат богатом мештанину Анастас Столјану (Anastase Stolojan). На згради су у међувремену изведени рестаураторски радови и она је доведена у исправно стање.

Udriste Nasturel reyidencija