Удружење грађана

Блаж (Blaj)

Иконостас Стефана Тенецког у Катедрали Светог Тројства

Иконостас који се налази у Римокатоличкој катедрали највећи је у Румунији, настао је 1765. године и дело је истакнутог српског барокног сликара Стефана Тенецког.

stefantenecki