Udruženje građana

Vrbovljani

Crkva Svetog Save

Crkva Svetog Save u Vrbovljanima podignuta je još oko 1750. godine, a prema nekim izvorima iz 1782. godine vidi se da je bila sagrađena od drveta. Nju su tokom Drugog svetskog rata srušili zarobljeni Romi pod nadzorom ustaša iz Borovca. Posle rata je nasuprot nekadašnjoj lokaciji građevine podignuta nova crkva u parohijskom domu kojoj je prizidan zvonik. Tokom rata 1990-ih bila je provaljena, opljačkana i demolirana, te je do danas ostala u lošem stanju.

Crkva Sv, Save danas – fotografija dr Filip Škiljan