Udruženje građana

Vilagoš (Siria)

Utvrđenje Vilagoš

U vreme turske opsade Smedereva despot Đurađ Branković je pokušavao da u Ugarskoj sakupi određenu vojnu pomoć. Ugarski kralj Albreht bio je voljan da pomogne, pa je čak počeo da priprema brodove kojima bi Smederevu poslao hranu. Imao je podršku i Janka Hunjadija, ali ostali njegovi velikaši nisu pokazivali ni malo volje da ratuju sa Turcima. Upravo za to doba vezuje se povelja koju je u Segedinu 1439. godine kralj Albreht izdao i kojom despotu za posebne zasluge poklanja grad Vilagoš (koji se prvi put pominje još 1326. godine) kao i 105 sela u Zarandskoj županiji. Osim što despota naziva „naš verni, iskreno ljubljeni, svetli princip Đurađ, despot Raške i gospodar Albanije, naš istaknuti saradnik pri odbrani ove kraljevine“, ova povelja i dodeljeni grad na mnogo jasniji način objašnjavaju Đurđeve čvrste političke veze sa Ugarskom.
Utvrđenje je bilo u vlasništvu Brankovića do 1448. godine kada je dodeljeno Hunjadi Janku
.

Vilagos