Udruženje građana

Udovo-Gevgelisko – Valandovo

Kapela sa kosturnicom podignuta je 1934. godine prema projektu arhitekte Momira Korunovića  (Jagodina, 1883 – Beograd, 1969) autora više spomen‑obeležja, spomen‑kosturnica, spomen‑domova, spomen‑česmi i Sokolskih domova i stadiona podignutih u čast dinastije Karađorđević. Kapela je posvećena uspomeni na 261 regruta, ubijenih na Veliki Petak 1915. godine od strane bugarskih trupa. Danas se nalazi u dobrom stanju.