Udruženje građana

Staro Petrovo Selo

Crkva Svetoga Luke

U Starom Petrovom Selu, u kojem je bilo osamdeset srpskih kuća, postojala je pravoslavna crkva Svetoga Luke sagrađena još 1828. godine. Ovu crkvu su srušile ustaše 1941. godine do temelja. Na njenom mestu, u centru sela,  danas stoji zvonik sa zvonima koja su preneta sa stare crkve.

Zvonik na mestu Crkve – fotografija Filip Škiljan