Udruženje građana

Srpski Kovin (Ráckeve)

Manastir Srpski Kovin, vlasništvo Eparhije budimske

U okviru manastira se nalazi Crkva Uspenja Presvete Bogorodice sa Paraklisom Svetog Jovana Krstitelja i Paraklisom Svetih Kozme i Damjana. Ona je u srednjem veku bila rimokatolička. Od kada su se Srbi naselili u Stari Kovin 1440. godine ona postaje pravoslavna crkva. Sazidana je u gotskom stilu. Početkom 16. veka ozidano je masivno postolje za zvonik koji je završen tek u 18. veku. Ikonostas je jedinstvenog duboreznog okvira i ukrasa; prestone ikone slikao je ukrajinski majstor 1746. godine, dok je živopis i ostale ikone, iz perioda od 1765. do 1771. godine, oslikala grupa zografa koju je predvodio Teodor Simeunov Gruntovič iz Moskopolja. Na Bogorodičinom prestolu nalazi se ikona Bogorodice Odigitrije iz 17. veka i predstavlja repliku starije ikone. Prestone ikone konzervirane su u Galeriji Matice Srpske 1973. godine, dok je celu crkvu obnovio Državni zavod za zaštitu spomenika kulture Mađarske. Manastir je u 18. veku ukinula austrijska država, nakon čega je manastirska crkva služila samo kao parohijska. Početkom 21. veka manastir je obnovio monah Andrej Hilandarac.

kovin

kovinsvod