Udruženje građana

Srpsko kulturno nasleđe i savremeno stvaralaštvo Srba u regionu i dijaspori

 

Projekat ima za cilj da identifikuje, stručno obradi i prezentuje domaćoj i svetskoj javnosti kulturno nasleđe i savremeno stvaralaštvo Srba u regionu i dijaspori.

Kulturno blago je za svaku zemlju sistematizovano prema kategorijama:

– Nepokretno kulturno nasleđe srpskog porekla – sakralno i profano;

– Pokretna kulturna dobra srpskog porekla u eparhijama SPC, u udruženjima Srba, kao i u kulturnim, naučnim i umetničkim institucijama država u kojima se nalazi srpsko nasleđe;

– Arhivska građa (stari i retki rukopisi i crkvene knjige, arhivska dokumenta i ostali štampani zapisi o znamenitim ličnostima naše dijaspore);

– Fototečki i video materijal koji se odnosi na Srbe u regionu i dijaspori;

– Savremeno stvaralaštvo Srba u regionu i dijaspori.

Mapa kulturnog blaga