Udruženje građana

Smrtić/Ratkovac

Crkva Pokrova Presvete Bogorodice

Crkva Pokrova Presvete Bogorodice podignuta je 1800. godine na temeljima stare crkve iz sredine 18. veka. Zvonik joj je nadograđen 1938. godine. Tokom Drugog svetskog rata nije bila rušena ali su joj ustaše bajonetima oštetili ikone na oltaru. Crkva je konačno obnovljena 1981. godine i danas je u dobrom stanju, s tim što je nakon rata 1990-ih bila opljačkana i demolirana. Tom prilikom bile su ukradene ikone sa ikonostasa kao i bogoslužbeni predmeti.

Današnji izgled crkve Pokrova Presvete Bogorodice – fotografija dr Filip Škiljan