Udruženje građana

Sirig (Szőreg)

Crkva Rođenja Presvete Bogorodice, vlasništvo Eparhije budimske

Jednostavna, jednobrodna crkva sa zvonikom, podignuta je 1785. godine. Ikonostas je 1912. godine oslikao srpski slikar i kasnije profesor na Likovnoj akademiji i Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu, Vasa Pomorišac (1893-1961).

Sirig