Udruženje građana

Search Results for: jevrem

Results 1 - 2 of 2 Page 1 of 1
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Manasija (Manasia)

Relevance: 100%      Posted on: 18. decembra 2014.

Crkva Vavedenja Presvete Bogorodice sa Rezidencijom Jevrema Obrenovića Brat kneza Miloša Obrenovića, Jevrem Obrenović, kupio je 1839. godine veliki kompleks zemljišta sa tri naselja Uluiti, Racoresti i Siliste i nazvao ih Manasija. Na ovom kompleksu je sagradio svoju rezidenciju kao i crkvu, 1852. godine. Ikonostas je delo Josifa Jakšića. Živopis…

Izvoarele (Izvoarele)

Relevance: 72%      Posted on: 18. decembra 2014.

Crkva Svetih Arhangela Mihaila i Gavrila/Crkva Svetog Nikole Crkva se nalazi u mestu koje pripada Teleorman županiji. Podigao je knez Miloš Obrenović u periodu od 1834. do 1836. godine. Ikonostas je bez veće vrednosti. Od značaja je ktitorska kompozicija slikana na zidu gde su prikazani knez Miloš i njegova braća…