Udruženje građana

Srpski Almaš/Aljmaćš/Racalmaš (Rácalmás)

Crkva Vaznesenja Hristovog, vlasništvo Eparhije budimske

Prema narodnom predanju ovde su postojale dve pravoslavne crkve još u 16. veku. Pouzdano se zna da je u 18. veku sazidana manja crkva koja je srušna sredinom 19. veka. Sadašnja jednostavna, skromna seoska crkva sazidana je 1852. godine, a obnovljena 1891. godine. Ikonostasna pregrada je običa, od dasaka; na njoj se nalaze ikone iz 18. i 19. veka. Ikona Carske dveri iz 1742. godine, kapitalno je delo srpskog duboreza i slikarstva koje poreklo vuče iz Srpskog Kovina. Iznad ikone Carskih dveri nalazi se i ikona Sveta Trojica – rad poznatog srpskog slikara Arsenija Arse Teodorovića (1767-1826).

Rácalmás