Udruženje građana

Pomaz (Pomáz)

Crkva Svetog Velikomučenika Georgija, vlasništvo Eparhije budimske

Prvobitna crkva sagrađena je 1720. godine. Sadašnja crkva je podignuta u drugoj polovini 18. veka. Radi se o jednostavnoj, skladnoj baroknoj crkvi sa trostranom apsidom i vratima koja imaju kamene okvire. Ikonostas je oslikan krajem 18. veka. Crkva je svojevremeno obnavljana o trošku srpske crkvene opštine.

Szent György Szerb Ortodox templom kívülrõl