Udruženje građana

Pešta (Budapest)

Crkva Svetog Velikomučenika Georgija, vlasništvo Eparhije budimske

Prvobitna srpska crkva u Pešti postojala je u 17. veku, a podignuta je 1688. godine. Na njenom mestu je 1735. godine sagrađena nova u baroknom stilu, sa dekorativnim elementima u stilu rokokoa. Pretpostavlja se da je zidana po planu Andreasa Majerhofera starijeg. Prvobitni ikonostas, koji je kasnije prenet u srpsku crkvu u Adonj, oslikao je srpski slikar iz kruga Stefana Teneckog (1715-1795). Danas su poznate samo dve ikone sa tog ikonostasa, koje su, nakon rušenja crkve u Adonju, vraćene u peštansku crkvu. Rezbariju sadašnjeg ikonostasa izradio je srpski majstor Mihailo Janić iz Arada. U crkvi se nalaze i demontirani ikonostas Arsenija Arse Teodorovića (1767-1826) iz Saborne crkve u Budimu i demontirani ikonostas Mihajla Živkovića (1776-1825) iz Balašđarmata. Pojedine ikone iz ove crkve konzervirane su u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. Nakon Drugog svetskog rata, crkvu je obnovio Državni zavod za zaštitu spomenika kulture Mađarske.

budimpesta

Kilatas_a_Gellerthegyrol1938-1