Udruženje građana

Okučani

Crkva Svetog Dimitrija

U Okučanima je još sredinom 18. veka bila sagrađena drvena crkva posvećena Svetim Apostolima Petru i Pavlu. Ona je već 1882. bila zamenjena novom ozidanom crkvom. Od nje danas nisu ostali ni temelji jer su je po nalogu ustaških vlasti 1942. godine srušili zarobljeni Jevreji, dovedeni specijalno za tu priliku iz logora Stara Gradiška. U periodu između 1964. i 1969. godine izgrađena je nedaleko od stare crkve nova, posvećena Svetom Dimitriju a prema projektu arh. Dragomira Tadića. Tokom ratnih godina od 1991. do 1995. tu se nalazilo sedište tadašnjeg Episkopa slavonskog Lukijana. Inventar iz ove crkve Svetog Dimitrija delomično je opljačkan nakon akcije ”Bljesak” dok su sva stakla na crkvi bila porazbijana. Na zajedničku inicijativu opština Gradiška iz Republike Srpske i Okučani iz Republike Hrvatske, 2013/14. godine započeta je obnova ovog hrama.

Stari parohijalni hram pre rušenja u Drugom svetskom ratu – fotografija dr Filip Škiljan

Današnji izgled Crkve Sv, Dimitrija – fotografija dr Filip Škiljan

U Donjim Okučanima nalazila se kapela na Kruškovcu koja je srušena tokom Drugog svetskog rata.