Udruženje građana

Medari – Trnava

Crkva Preobraženja Gospodnjeg

Još 1752. godine u Medarima je podignuta crkva posvećena Svetom Nikoli koju je osvešatao episkop pakračko-slavonski Sofronije Jovanović. Ona se nalazila severozapadno od medarskih vinograda koji se zovu Stara crkva ili Crkvine. Zidanje nove crkve, posvećene Preobraženju Gospodnjem započelo je 1777. godine. Već 1834. crkva je dorađena a zatim obnavljana u više navrata 1950, 1967. i 1990. godine. Tokom poslednjeg rata, 1992. godine, zvonik crkve je teško oštećen granatama kao i parohijski dom. Do danas crkva nije obnovljena iako je zajednička za vernike iz Trnave i Medara.

Crkva Preobraženja Gospodnjeg pre stradanja u poslednjem ratu – fotografija dr Filip Škiljan

Današnje stanje Crkve Preobraženja Gospodnjeg