Udruženje građana

Mavrodin (Mavrodin)

Crkva Preobraženja

Crkvu je 1856. godine podigao knez Miloš Obrenović. Kasnije je prepravljana ali je i danas u dobrom stanju i nalazi se u sastavu Rumunske pravoslavne crkve.

Mavrodin