Udruženje građana

Mašić

Crkva Svetog Ilije

Crkva Svetog Ilije u Mašiću sagrađena je 1858. godine na mestu gde je ranije stajala crkva brvnara iz 1782. godine. Radi se o jednobrodnoj građevini sa pravouganim oltarom i zvonikom ukomponovanim u glavno pročelje. Apsida kvadratnog oblika perforirana je okulusom kao i atika iznad koje su dodate viseće arkadice. Zvonik završava neobaroknim lukom sa lanternom. Crkva je svedene konstrukcije u obliku „češke kape“ građena opekom i pokrivena dvostršnim krovom sa „biber“ opekom. Za vreme Drugog svetskog rata crkva nije srušena samo zahvaljujući zauzimanju lokalnog beležnika Furića. U posljednjem ratu, u proljeće 1992. godine je minirana i do danas nije obnovljena. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske je pod oznakom Z-1284 uvrstilo Crkvu Svetog Ilije u Mašićima u zaštićena kulturna dobra grada Novske.

Crkva Svetog Ilije, sadašnje stanje – fotografija dr Filip Škiljan