Udruženje građana

Lipova (Lipova)

Crkva Blagovesti

Oko vanredno oblikovane barokne građevine nalaze se grobovi sa nadgrobnim spomenicima na srpskom jeziku. Živopis iz 1730. godine rad je zografske družine Nedeljka Popovića. U crkvi je naslikan grb lipovskog episkopa Save Prvog Brankovića pradede grofa Đorđa Brankovića iz 1600. godine i portret mitropolita Vićentija Jovanovića Vidaka iz 1730. godine. Crkva danas pripada Rumunskoj pravoslavnoj crkvi i u dobrom je stanju.

Biserica_Ortodoxa_Lipova

BunaVestireLipova_ikonostas