Udruženje građana

Kumanovo

Spomenik posvećen pilotima Vojske Kraljevine Jugoslavije stradalim u Aprilskom ratu 1941. godine. Radilo se o 36. vazduhoplovnoj grupi sa dve lovačke eskadrile, koje su imale i 15 Hoker-fjurija, baziranoj na letelištu Režanovačka kosa kod Kumanova. Piloti ove grupe bili su „mrtva straža“, oni su bili unapred žrtvovani i gotovo svi su poginuli u neravnipravnoj borbi sa nemačkim Luftvafeom. Spomenik je obnovio Republički zavod za zaštitu spomenika kulture koji je izvršio potrebna istraživanja, projekte i stručni nazor.