Udruženje građana

Kležanj (Clejani)

Crkva Arhangela Mihajla i Gavrila

Crkvu je podigao major Miša Anastasijević 1854. godine. Živopis i ikone na ikonostasu radio je Georgije Tataresku iste godine. Na zidnom živopisu se ističu ktitorski portreti majora Miše i njegove žene. U crkvi je kripta gde se nalazi balzamovano telo Miše Anastasijevića koji je umro 1885. godine. Crkva je u potpunosti obnovljena.Poseta srpskog ambasadora Crkvi u Kležanju.

Misa Anastasijevic