Udruženje građana

Iločac (Illocsk)

Crkva Svete Prepodobne Paraskeve Petke, vlasništvo Eparhije budimske

Prvobitno je postojala crkva sagrađena u prvoj polovini 18. veka, najverovatnije od pletera, pokrivena šindrom. Sadašnja seoska crkva je sagrađena od opeke 1808. godine. Ikonostas je sastavljen od ikona raznih autora a neke od njih je oslikao srpski slikar Jakov Nedić. Ikona Carske dveri konzervirana je u Galeriji Matice Srpske 1972. godine.

http://www.heritage.gov.rs/cirilica/Download/Saopstenja/Saopstenje-XIX-1987/Saopstenje_XIX_1987_Crkva_Svete_Paraskeve_u_Iloccu_u_NR_Madjarskoj.pdf

Ilock