Udruženje građana

Gređani

Crkva Svete Paraskeve Petke

Još od sredinom 18. veka u Gređanima je postojala drvena crkva posvećena Svetoj Petki, koju je 1752. godine osveštao episkop pakračko-slavonski Sofronije Jovanović. Ovu drvenu crkvu za koju postoje podaci da je već 1782. godine bila u jako lošem stanju, zamenila je oko 1858. godine ozidana crkva. Tokom Drugog svetskog rata ustaše su započele sa njenim rušenjem ali je iz nekog razloga nisu dovršili. Tom priliko stradao je ikonostas dok su bogoslužbene knjige, liturgijski predmeti i ostali crkveni inventar bili uništeni. Nakon rata je obnovljena i dozidan joj je 1975. godine toranj. U vreme ratnih operacija 1991–1993 godine, crkva je ponovo oštećena a ikone na ikonostasu isečene su bajonetom. Kapela u parohijskom domu kao i sam parohijski dom su opljačkani i demolirani u maju 1995. godine. Danas se ova crkva nalazi u veoma lošem stanju.

Izgled crkve Svete Petke 1993. godine – fotografija dr Filip Škiljan

Današnji izgled crkve Svete Petke – fotografija dr Filip Škiljan