Udruženje građana

Georgena (Gheorgheni)

Groblja srpskih vojnika poginulih u Prvom svetskom ratu

U Georgeni su pokopana 22 srpska vojnika, a u mestu Laku Roši (Lacu Rosu), koje se nalazi pod jurisdikcijom ovog grada, sahranjeno je još 10 vojnika. Na svakom grobu postoji krst, ali njihova imena nisu poznata.

groblje geogeni