Udruženje građana

Fogaraš (Făgăraş)

Grobovi palih srpskih vojnika u Prvom svetskom ratu

Radi se o grbovima devetorice vojnika palih u Prvom svetskom ratu na seoskom groblju koji se i danas dobro održavaju.