Udruženje građana

Daruvar

 Crkva Svetih 318 Bogonosnih Otaca 

Pre sadašnje crkve u Gornjem Podborju, današnjim Doljanima, postojala je drvena crkvica Svetoga Ilije. Istovremeno je u Toplici, mestu ispod Gornjeg Podborja, postajala crkvica Svete Nedelje, koja je takođe bila građena od drveta. Već 1749. godine pristupilo gradnji nove, zidane crkve. Međutim ova gradnja crkve u Podborju nije išla lako, jer su županijske vlasti u Požegi već 1750. godine zabranile njenu gradnju. Tri godine kasnije, 1753, konačno je izdata dozvola za zidanje građevine, pa je crkva završena već 1756. godine. Izgrađena je u baroknom stilu i obnovljena 1848. godine u duhu klasicističkog oblikovanja. Svedena je i pripada tipu jednobrodnih građevina pravougaonog tlocrta, užeg, iznutra zaobljenog, a sa spoljne strane poligonalnog svetišta poduprtog sa dva kontrafora, dok se nad glavnim pročeljem izdiže zvonik. Crkva je obnavljana u nekoliko navrata 1870, 1884, 1924, 1960 i 1980. godine. Obnova iz 1870. godine zapravo je značila izgradnju nove, veće crkve, s obzirom da se broj pravoslavnih porodica u Daruvaru popeo u to vreme na 285 porodica. Crkva Svetih 318 Bogonosnih Otaca je od urbanističkog značaja za grad Daruvar zbog čega je Ministarstvo kulture Hrvatske, pod oznakom Z-2114, proglasilo za zaštićeno kulturno dobro.

Fotografija – Filip Škiljan

U Donjem Daruvaru nalazi se Crkva Svete Velikomučenice Hristine osveštana 1914. godine, Crkva je bila pokolon Isidora Dobrovića Crkvenoj Opšini Daruvar.