Udruženje građana

Čovac

Crkva Svetih Apostola Petra i Pavla

Prva crkva koja je podignuta na ovom mestu bila je brvnara, da bi je još 1879. godine zamenila nova od tvrdog materijala. Ovu crkvu Svetih Apostola Petra i Pavla u Čovcu ustaše su srušile do temelja 1941. Godine. Danas postoji još samo zvonik koji podseća da je na tom mestu nekada bila crkva.

Zvonik na mestu nekadašnje Crkve Sv. Petra i Pavla – fotografija dr Filip Škiljan