Udruženje građana

0

Georgena (Gheorgheni)

Groblja srpskih vojnika poginulih u Prvom svetskom ratu
0

Lugož (Lugoj)

Spomenik palim vojnicima u Prvom svetskom ratu
0

Nađfala (Satu Mare)

Spomen-grobnica poginulim vojnicima u Prvom svetskom ratu
0

Fogaraš (Făgăraş)

Grobovi palih srpskih vojnika u Prvom svetskom ratu
0

Arad (Arad)

Aradska tvrđava sa spomen pločom stradalim Srbima u Prvom svetskom ratu; ...
0

Herešti (Herăşti)

Rezidencija Miloša Obrenovića
0

Vilagoš (Siria)

Utvrđenje Vilagoš
0

Srpski Semarton (Sânmartinu Sârbesc)

Grobni spomenik Krune Obradović; Spomen piramida sa zvezdom
0

Čakovo (Ciacova)

Rodna kuća Dositeja Obradovića
0

Blaž (Blaj)

Ikonostas Stefana Teneckog u Katedrali Svetog Trojstva
0

Bukurešt (București)

Nadgrobni spomenik Milana Obrenovića u lapidarijumu crkve Stavropolis
0

Arad Gaj (Arad – Gai)

Letnja rezidencija episkopa Sinesija Živankovića (1749–1768)
0

Lipova (Lipova)

Crkva Blagovesti
0

Bodrog (Bodrog)

Manastir Hodoš Bodrog
0

Herešti (Herăşti)

Crkva Svete Trojice/Svetih Arhangela Mihaila i Gavrila
0

Poljana Mare (Poiana Mare)

Crkva Svetih Arhangela Mihaila i Gavrila
0

Manasija (Manasia)

Crkva Vavedenja Presvete Bogorodice sa Rezidencijom Jevrema Obrenovića
0

Mavrodin (Mavrodin)

Crkva Preobraženja
0

Kležanj (Clejani)

Crkva Arhangela Mihajla i Gavrila
0

Izvoarele (Izvoarele)

Crkva Svetih Arhangela Mihaila i Gavrila/Crkva Svetog Nikole
0

Vilčela (Vâlcele)

Crkva Svetog Teodora Stratilata