Udruženje građana

Čapraginci

Crkva Svetog Spasa

Starija verzija ove crkve srušena je nakon Drugog svetskog rata i na njenom mestu je podignuta nova kapela.

Crkva-kapela Svetog Spasa – fotografija dr Filip Škiljan