Udruženje građana

Bukurešt (București)

Nadgrobni spomenik Milana Obrenovića u lapidarijumu crkve Stavropolis

Milan Obrenović (Brusnica oko 1770 – Bukurešt 1810), komandant, vojvoda i savetnik Rudničke nahije. Sin Obrena i Višnje Martinović. Živeći na očevom imanju postao je imućan trgovac i uz Nikolu Milićevića Lunjevicu postao je najviđeniji u Rudničkoj nahiji. Svog brata po majci, Miloša Obrenovića, dovodi 1803. godine iz Dobrinje u Brusnicu i uključuje u trgovački posao. Aktivno je učestvovao u podizanju Prvog srpskog ustanka. Bio je član Praviteljstvujućeg sovjeta. Godine 1809. izabran je za poslanika pri ruskom glavnom štabu u Vlaškoj. Nakon sukoba sa Karađorđem postaje opozicija srpskom voždu i već polovinom decembra 1810. godine, iznenada, umire u Bukureštu. Tu mu je 1857. godine podignut spomenik koji je i danas u dobrom stanju. Pedesesetih godina 19. veka knez Miloš preneo je kosti polubrata iz rumunske prestonice na svoje imanje u Vlaškoj, tačnije u mesto Herešti. Posle skoro 150 godina, aprila meseca 1995. njegovi zemni ostaci preneti su u rodnu Brusnicu gde su uz najviše državne počasti sahranjene u porti crkve svetog Nikole, u porodičnoj grobnici najstarijih Obrenovića..

1024px-Stavropoleos-