Udruženje građana

Bodrog (Bodrog)

Manastir Hodoš Bodrog

Po predanju su ga osnovala braća Jakšići. Prvi put se pominje 1523. godine. U 17. veku je bio sedište srpskih lipovskih episkopa i sve do 1864. godine pod jurisdikcijom karlovačke Mitropolije. Ktitor ikonostasa je bio Mara Tekelija iz Arada. Od 1887. godine je rumunski manastir.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodrog_Monastery
U manastiru se nalazi i muzej u kome se između ostalog čuva štampani psaltir Božidara Vukovića iz 1520. godine i jedna srebrna čaša srpskog porekla iz 16. veka. Manastir je u izvanrednom stanju: