Udruženje građana

Bač – Novaci

Posle pobede na Kajmakčalanu u selu Bač je bila smeštena Vrhovna komanda srpske vojske u Prvom svetskom ratu sa kojom je boravio i regent Aleksandar Karađorđević. Zgrada u kojoj se nalazila je u izuzetno lošem stanju i neodržavana.