Udruženje građana

Arad Gaj (Arad – Gai)

Letnja rezidencija episkopa Sinesija Živankovića (1749–1768)

Građevine rezidencije i crkve koje su povezane u jedinstvenu arhitektonsku celinu izgrađenu u baroknom stilu, podigao je Sinesije Živanković, istaknuti borac protiv unijačenja sredinom 18. veka. Pored crkve se nalazi i njegov grob. Ikonostas u crkvi je delo aradskog slikara Stefana Teneckog iz druge polovine 18. veka. Od 1870. godine pretvoren je u rumunski ženski manastir. U manastiru postoji muzejska zbirka u kojoj ima više predmeta od interesa za kulturu srpskog naroda. Kao i svi rumunski spomenici kulture u dobrom je stanju i izvanredno se održava.

manastir Arad Gaj