Udruženje građana

Search Results for: Miskolc

Results 1 - 2 of 2 Page 1 of 1
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Miškolc (Miskolc)

Relevance: 100%      Posted on: 16. decembra 2014.

Crkva Svetog Nauma (Szentháromság ortodox templom) Prvobitna crkva–kapela, sa početka 18. veka, bila je manjih dimenzija. Sadašnja monumentalna crkva građena je u poznobaroknom stilu, u periodu od 1785-1786 godine. U ovoj crkvi se nalazi najreprezentativniji srpski duborezni ikonostas 18. veka, koji potiče iz 1791. godine i rad je poznatog duboresca–bildahaora, Nikole…

Miskolc

Relevance: 11%      Posted on: 21. decembra 2014.