Udruženje građana

Search Results for: Giulvăz

Results 1 - 2 of 2 Page 1 of 1
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Rudna (Rudna)

Relevance: 100%      Posted on: 17. decembra 2014.

Crkva Rođenja Jovana Krstitelja (Ivandan), vlasništvo Eparhije temišvarske Selo pripada opštini Đulvez (Giulvăz) u Timiškoj županiji. Crkva je sagrađena 1843. godine, a obnovljena je 1928. i 1936. godine. Autor ikonostasa iz 1871. godine je slikar Ljubomir Aleksandrović iz Srpskog Semartona. Na zapadnoj fasadi postavljene su dve mermerne ploče sa imenima…

Ivanda (Ivanda)

Relevance: 86%      Posted on: 17. decembra 2014.

Crkva Sabora Arhangela Mihaila i Gavrila, vlasništvo Eparhije temišvarske Crkva se nalazi u selu Ivandi koji pripada opštini Đulvez (Giulvăz) u Timiškoj županiji. Podignuta je 1852. godine. I rezba i slike ikonostasa iz 1897. godine su zanatski rad Evgena Španga (Eugen Spang) iz Temišvara. Na ulazu u crkvu se nalazi…