Udruženje građana

Search Results for: Crkva Svetog Jovana

Results 1 - 10 of 57 Page 1 of 6
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Benkovac

Relevance: 100%      Posted on: 18. decembra 2017.

Crkva Rođenja Svetog Jovana Preteče Crkva Rođenja Svetog Jovana Preteče bila je podignuta 1900. godine ali je srušena do temelja od strane ustaša 1941. godine.  Krajem prošlog veka podignuti su novi temelji na mestu stare crkve.

Botošani (Botoșani)

Relevance: 44%      Posted on: 18. decembra 2014.

Uspenja Presvete Bogorodice Zanimljivost ove crkve leži u činjenici da je posvećena Jeleni, ćerci despota Jovana Brankovića i supruzi moldavskog vojvode Petra Rareša, a građena je za njihova života, 1552. godine. Više puta je tokom istorije stradala ali je danas u dobrom stanju.

Rudna (Rudna)

Relevance: 42%      Posted on: 17. decembra 2014.

Crkva Rođenja Jovana Krstitelja (Ivandan), vlasništvo Eparhije temišvarske Selo pripada opštini Đulvez (Giulvăz) u Timiškoj županiji. Crkva je sagrađena 1843. godine, a obnovljena je 1928. i 1936. godine. Autor ikonostasa iz 1871. godine je slikar Ljubomir Aleksandrović iz Srpskog Semartona. Na zapadnoj fasadi postavljene su dve mermerne ploče sa imenima…

Stoni Beograd (Székesfehérvár)

Relevance: 41%      Posted on: 17. decembra 2014.

Crkva Rođenja Svetog Jovana Krstitelja, vlasništvo Eparhije budimske Prva srpska crkva u ovom mestu sagrađena je u 17. veku, dok je druga, koja takođe nije sačuvana, ozidana 1735. godine, a zvonik 1759–1760. godine. Sadašnja barokna crkva podignuta je u periodu od 1771. do 1780. godine. Duborez ikonostasa izradio je Horvat…

Stara Moldava (Moldova Veche)

Relevance: 34%      Posted on: 18. decembra 2014.

Crkva Praznik Rođenja Svetoga Jovana Krstitelja (Ivandan), vlasništvo Eparhije temišvarske Stara crkva izgorela je u buni 1848. godine, a nova je završena 1855. godine. Oltarska pregrada bila je prvobitno zidana, ali je imala rezbarene i oslikane dveri i pojedinačne ikone. U crkvi je radio Đoka Putnik 1897. godine. Prilikom jedne…

Srpski Kovin (Ráckeve)

Relevance: 34%      Posted on: 17. decembra 2014.

Manastir Srpski Kovin, vlasništvo Eparhije budimske U okviru manastira se nalazi Crkva Uspenja Presvete Bogorodice sa Paraklisom Svetog Jovana Krstitelja i Paraklisom Svetih Kozme i Damjana. Ona je u srednjem veku bila rimokatolička. Od kada su se Srbi naselili u Stari Kovin 1440. godine ona postaje pravoslavna crkva. Sazidana je…

Ketvelj/Ketfelj (Gelu)

Relevance: 30%      Posted on: 17. decembra 2014.

Crkva Rođenja Jovana Preteče, vlasništvo Eparhije temišvarske Selo u kojem se nalazi crkva pripada opštini Varjaš (Variaş) u Timiškoj županiji. Crkva je sazidana 1746. godine, a obnovljena 1930. godine. Nije poznat autor odnosno rezbar ikonostasa ali se zna da je slikar bio Teodor Svilengaćin iz Modoša, dok je pozlatar bio…

Mašić

Relevance: 22%      Posted on: 25. februara 2018.

Crkva Svetog Ilije Crkva Svetog Ilije u Mašiću sagrađena je 1858. godine na mestu gde je ranije stajala crkva brvnara iz 1782. godine. Radi se o jednobrodnoj građevini sa pravouganim oltarom i zvonikom ukomponovanim u glavno pročelje. Apsida kvadratnog oblika perforirana je okulusom kao i atika iznad koje su dodate…

Čapraginci

Relevance: 21%      Posted on: 23. februara 2018.

Crkva Svetog Spasa Starija verzija ove crkve srušena je nakon Drugog svetskog rata i na njenom mestu je podignuta nova kapela.

Adonj (Duna–Adony)

Relevance: 20%      Posted on: 21. februara 2014.

Crkva Silazak Svetog Duha Podignuta je u prvoj polovini 18. veka. Srušena za vreme Drugog svetskog rata.